Hotărâri Adoptate
An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 1-5 din total: 198
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNr.FisierData
 2024  195  HOTARAREA 195/28.02.2024 privind avizarea Listei de investitii prioritare in infrastructura de apa/apa uzata pentru județul Botoșani, revizie nr. 3 - aug 2023  28 februarie
 2024  196  HOTARAREA 196/28.02.2024 privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și canalizare prin concesiune - judetul Botosani prin Actul aditional nr. 10/2024  28 februarie
 2024  197  HOTARAREA 197/22.04.2024 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2023; a Raportului Comisiei de cenzori privind gestiunea ADI AQUA BOTOSANI, conducerea evidentei contabile si intocmirea bilantului contabil si a contului rezultatului exercitiului la 31.12.2023, a situatiilor financiare ale Asociatiei pentru exercitiul financiar incheiat (2023)  22 aprilie
 2024  198  HOTARAREA 198/22.04.2024 privind aprobarea Planului de investitii prioritare in infrastructura de apa/apa uzata pentru judetul Botosani, revizie nr. 3 - august 2023  22 aprilie
 2024  199  HOTARAREA nr. 199/22.04.2024 privind aprobarea planului de afaceri pentru investitiile in infrastructura de apa/apa uzata dezvoltate de OR S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani, a strategiei de tarifare aferenta planului de afaceri si a strategiei privind redeventa, cu respectarea Avizului conform nr. 1353/15.03.2024 al ANRSC, a includerii acestora in Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare prin concesiune - judetul Botosani nr. 2206/2010, prin Actul Aditional nr. 11/2024  22 aprilie
1
2
3
4
5
6
7
Inainte