Misiunea AQUA

          Asocia√ĺia de Dezvoltare Intercomunitar√£ "AQUA BOTO¬™ANI" s-a constituit √ģn scopul reglement√£rii, √ģnfiin√ĺ√£rii, organiz√£rii, finan√ĺ√£rii, exploat√£rii, monitoriz√£rii ¬ļi gestion√£rii √ģn comun a serviciului de alimentare cu ap√£ ¬ļi de canalizare (denumit √ģn continuare Serviciul) pe raza de competen√ĺ√£ a unit√£√ĺilor administrativ-teritoriale membre, precum ¬ļi pentru realizarea √ģn comun a unor proiecte de investi√ĺii publice de interes zonal sau regional, destinate √ģnfiin√ĺ√£rii, moderniz√£rii ¬ļi/sau dezvolt√£rii, dup√£ caz, a sistemelor de utilit√£√ĺi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.


 Unit√£țile administrativ teritoriale membre:

1.  Județul Botoșani                                                    39. Comuna Hlipiceni

2.  Municipiul Botoșani                                               40. Comuna Hudești

3.  Municipiul Dorohoi                                                41. Comuna Ib√£nești

4.  Orașul Bucecea                                                     42. Comuna Leorda

5.  Orașul Darabani                                                     43.  Comuna Lunca

6.  Orașul Fl√£m√Ęnzi                                                     44. Comuna Manoleasa

7.  Orașul S√£veni                                                        45. Comuna Mihai Eminescu

8.  Orașul Ștef√£nești                                                   46. Comuna Mih√£ileni

9.  Comuna Ad√£șeni                                                   47. Comuna Mih√£l√£șeni

10. Comuna Albești                                                    48. Comuna Mileanca

11. Comuna Avr√£meni                                               49. Comuna Mitoc

12. Comuna B√£lușeni                                                 50. Comuna Nicșeni

13. Comuna Bl√Ęndești                                               51. Comuna P√£ltiniș

14. Comuna Br√£ești                                                   52. Comuna Pom√Ęrla

15. Comuna Brosc√£uți                                               53. Comuna R√£chiți

16. Comuna C√£l√£rași                                                  54. Comuna R√£d√£uți Prut

17. Comuna C√Ęndești                                                55. Comuna R√£useni

18. Comuna Cop√£l√£u                                                 56. Comuna Ripiceni

19. Comuna Cord√£reni                                              57. Comuna Roma

20. Comuna Corl√£teni                                               58. Comuna Rom√Ęnești

21. Comuna Corni                                                     59. Comuna Santa Mare

22. Comuna Coșula                                                  60. Comuna St√£uceni

23. Comuna Coțușca                                                61. Comuna Suhar√£u

24. Comuna Cristești                                                62. Comuna Sulița

25. Comuna Cristinești                                             63. Comuna Șendriceni

26. Comuna Curtești                                                 64. Comuna Știubieni

27. Comuna D√Ęngeni                                                65. Comuna Todireni

28. Comuna Dersca                                                  66. Comuna Trușești

29. Comuna Dim√£cheni                                            67. Comuna Tudora

30. Comuna Dob√Ęrceni                                            68. Comuna Ungureni

31. Comuna Dr√£gușeni                                            69. Comuna Unțeni

32. Comuna Durnești                                               70. Comuna V√£culești

33. Comuna Frumușica                                            71. Comuna V√Ęrfu C√Ęmpului

34. Comuna George Enescu                                   72. Comuna Viișoara

35. Comuna Gorb√£nești                                          73. Comuna Vl√£deni

36. Comuna Hav√Ęrna                                               74. Comuna Vl√£sinești

37. Comuna H√£nești                                                75. Comuna Vorniceni

38. Comuna Hilișeu Horia                                       76. Comuna Vorona